best website builder softwareADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ATEK-Szervíz Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online portál üzemeltetési tevékenységévle kapcsolatban kezeli a regisztrált Pályázók személyes adatait, kizárólag a Modellkatalógus Arca  pályázat lefolytatása céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 


Az adatkezelő címe: 1038 Budapest, Bécsi út 85.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 290 1300 ,  info(@)atek.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Pályázó a Jelentkezés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: Pályázók

A kezelt adatok köre: a Pályázók által a jelentkezés során megadott a pályázat lefolytatásához szükséges adatok: Név, Elérhetőség ( email),  születési dátum, 1 db fotó

Az adatgyűjtés célja: a Modellkatalógus Arca pályázat lefolytatása

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- Az ATEK-Szervíz Kft. munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Pályázat befejezése után  30 napon belül törlésre kerülnek. 

A Pályázó kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- személyes adatainak helyesbítését, 

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált Pályázó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált Pályázó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált Pályázó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.